لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

کجروی های فضیل این نکته را معلوم کرد


کجروی‌های «فضیل» این نکته را معلوم کرد :

عشق حتی بار کج را هم به منزل می‌کشد

 

حسین جنتی
6 ژانویه 2017