لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

کجا الوان نعمت زین بساط آسان شود پیدا


کجا الوان نعمت زین بساط آسان شود پیدا

که آدم از بهشت آید برون تا نان شود پیدا

 

بیدل دهلوی
5 جولای 2016