لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

کاشکی جرم عیان بودم و تقوای نهان


کاشکی جرم عیان بودم و تقوای نهان

پیش تقوای عیان، جرم نهان را چه کنم ؟

 

علیرضا قزوه
12 جولای 2015