لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

چو بید اگر چه در این باغ بی بر آمده ام


چو بید اگر چه در این باغ بی بر آمده‌ام

به عذر بی ثمری سایه‌گستر آمده‌ام

 

صائب تبریزی
28 جولای 2017