لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

چو به غیرتم ازین هم که مرا حبیب باشی


چو به غیرتم ازین هم که مرا حبیب باشی

ز کجاست تاب آنم که تو با رقیب باشی ؟

 

صرفی ساوجی
26 جولای 2018