لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

چون نیست پای آنکه ز عالم بدر زنم


چون نیست پای آن که ز عالم به در زنم

دستی به دل گذارم و دستی به سر زنم

 

صائب تبریزی
12 جولای 2017