لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

چون موریانه بیشه ی ما را ز ریشه خورد


چون موریانه بیشه‌ی ما را ز ریشه خورد

کاری که کرد تفرقه با ما تبر نکرد

 

حسین منزوی
12 جولای 2015