لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

چون صاعقه در کوره ی بی صبری ام امروز


چون صاعقه در کوره‌ی بی صبری‌ام امروز

از صبح که برخاسته‌ام ابری‌ام امروز

 

محمدرضا شفیعی کدکنی
12 ژانویه 2017