لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

چه لازم است که با غیر مهربان باشی


چه لازم است که با غیر مهربان باشی

که صد هزار خیال خطا کند عاشق

 

حزنی اصفهانی
29 جولای 2018