لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

چه حرف ها که درونم نگفته می ماند


چه حرف‌ها که درونم نگفته می‌ماند

خوشا به حال شماها که شاعری بلدید

 

رضا احسان پور
21 آگوست 2015