لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

چه آتشی تو ندانیم و این چه تاثیر است


چه آتشی تو ندانیم و این چه تأثیر است

که هر که دورتر از توست بیشتر سوزد

 

روشنی همدانی
12 جولای 2015