لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

چنین که سرو من از ریشه خون دل خورده است


چنین که سرو من از ریشه خون دل خورده است

بعید نیست که بار آورد، انار دهد

 

مرتضی لطفی
16 مارس 2017