لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

چشم مست یار شد مخمور و مدهوشیم ما


چشم مست یار شد مخمور و مدهوشیم ما

باده از جوش نشاط افتاد و در جوشیم ما

 

ناله‌ی ما حلقه در گوش اجابت می‌کشد

کز سحرخیزان آن صبح بناگوشیم ما

 

قطره‌ی اشکیم با آوارگی هم کاروان

در کنار چشم از خاطر فراموشیم ما

 

فتنه‌ی صد انجمن، آشوب صد هنگامه‌ایم

گر به ظاهر چون شراب کهنه خاموشیم ما

 

پیکر ما می‌کند شمشیر را دندانه‌دار

در لباس از جوهر ذاتی زره‌پوشیم ما

 

کار روغن می‌کند بر آتش ما آب تیغ

خون منصوریم، دائم بر سر جوشیم ما

 

خرقه‌ی درویشی ما چون زره زیر قباست

پیش چشم خلق ظاهربین قباپوشیم ما

 

نامه‌ی پیچیده را چون آب خواندن حق ماست

کز سخن فهمان آن لبهای خاموشیم ما

 

بی تأمل چون عرق بر روی خوبان می‌دویم

چون کمند زلف، گستاخ بر و دوشیم ما

 

از شراب ما رگ خامی است صائب موج زن

گر چه عمری شد درین میخانه در جوشیم ما

 

صائب تبریزی
14 نوامبر 2015
مرتبط با: ، ، ،