لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

پیش تیر حادثات افتادگی باشد سپر


پیش تیر حادثات افتادگی باشد سپر

هر که گردن می‌کشد، واقف نشانی بیش نیست

 

واقف لاهوری




31 اکتبر 2016