لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

وحشی ببین که یار به عشرت سرا نشست


وحشی ببین که یار به عشرت سرا نشست

بیرون در گذاشت به حال سگان مرا

 

وحشی بافقی
18 جولای 2017