لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

واعظ مرا نه پشت خم از ضعف پیری است


واعظ ! مرا نه پشت خم از ضعف پیری است

قد کرده‌ام دو تا که روم زیر بار مرگ

 

واعظ قزوینی
13 می 2017