لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

هیچ کس را ندهی غیر من آزار و خوشم


هیچ کس را ندهی غیر من آزار و خوشم

که سر و کار همین با منِ تنها داری

 

وقوعی نیشابوری
29 جولای 2018