لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

هیچ کس از همه ی شهر خریدارم نیست


هیچ کس از همه‌ی شهر خریدارم نیست

مشتری شیشه و من جنس دکانم سنگ است

 

حسین جنتی
6 ژانویه 2017