لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

هوای روی تو دارم نمی گذارندم


هوای روی تو دارم نمی‌گذارندم

مگر به کوی تو این ابرها ببارندم

 

مرا که مست توام این خمار خواهد کشت

نگاه کن که به دست که می‌سپارندم ؟

 

مگر در این شب دیر انتظار عاشق کش

به وعده‌های وصال تو زنده دارندم

 

غمم نمی‌خورد ایام و جای رنجش نیست

هزار شکر که بی غم نمی‌گذارندم

 

سری به سینه فرو برده‌ام مگر روزی

چو گنج گم شده زین کنج غم برآرندم

 

چه باک اگر به دل بی غمان نبردم راه

غم شکسته دلانم که می‌گسارندم

 

من آن ستاره‌ی شب زنده‌دار امیدم

که عاشقان تو تا روز می‌شمارندم

 

چه جای خواب که هر شب محصلان فراق

خیال روی تو بر دیده می‌گمارندم

 

هنوز دست نشسته است غم ز خون دلم

چه نقش‌ها که از این دست می‌نگارندم

 

کدام مست، می از خون سایه خواهد کرد ؟

که همچو خوشه‌ی انگور می‌فشارندم

 

هوشنگ ابتهاج
5 مارس 2017