لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

هزار لطف اگر هر زمان کنی با من


هزار لطف اگر هر زمان کنی با من

نظر به هر که کنی، چشم من بر آن باشد

 

حزنی اصفهانی
21 جولای 2018