لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

هر یک از دایره جمع به راهی رفتند


هر یک از دایره‌ی جمع به راهی رفتند

ما بماندیم و خیال تو به یک جای مقیم

 

سعدی
20 آگوست 2018