لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

هر نگاهش به من سوخته دل روز وصال


هر نگاهش به من سوخته‌دل روز وصال

در شب هجر بلایی‌ست که من می‌دانم

 

شرف جهان قزوینی
19 جولای 2018