لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

هر حلقه ی زلف تو دهانی شده از شوق


هر حلقه‌ی زلف تو دهانی شده از شوق

بگذار که یک بار ببوسد کف پایت

 

غنی کشمیری
11 ژوئن 2016