لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

نگرانت شدم آهوی فراری برگرد


نگرانت شدم آهوی فراری برگرد

کارم امروز شده لحظه‌شماری برگرد

 

جنگل آبستن صد حادثه‌ی خونین است

طاقت دیدن چنگال نداری برگرد

 

شیرهایی به هواداری تو مأمورند

ورنه هر ثانیه صد بار شکاری برگرد

 

به خدا ایل و تبارم به تو عادت دارند

تو عزیز همه‌ی ایل و تباری برگرد

 

همه‌ی اهل محل بی‌کسی‌ام را دیدند

تا نگفتند چرا بی‌کس و کاری برگرد

 

من که معتاد نگاه تو شدم حرفی نیست

لااقل قدر کمی رفع خماری برگرد

 

به گمانم نکشد کار دلم تا فردا

کار امروز به فردا نسپاری برگرد

 

مجتبی سپید
9 جولای 2015