لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

نومیدم از وفای تو اکنون به غایتی


نومیدم از وفای تو اکنون به غایتی

کز بی وفایی تو ندارم شکایتی

 

طوفی تبریزی
24 جولای 2018