لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

نه وقت آن که به هر بستری تنی بگذارم


نه وقت آن که به هر بستری تنی بگذارم

نه مانده است سری تا به دامنی بگذارم

 

مرا سری است که دریافتم ز روز نخستین

نداده‌اند که بر شانه‌ی زنی بگذارم

 

یکی سپر، دگری تیغ، سرنوشت من این است

کدام دست که بر گرد گردنی بگذارم ؟

 

مرا معاف کن ای مهربان ! که دوست ندارم

به جای ارث برای تو شیونی بگذارم

 

به جای بوسه به من یاد داده است زمانه

که تیغ آخته بر فرق دشمنی بگذارم

 

مرا دلی است که چیزی نمانده است به سختی

ز سینه برکشمش، در فلاخنی بگذارم

 

حسین جنتی
30 جولای 2015
مرتبط با: ، ، ،