لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

نه مروت است ما را ز جنون کناره کردن


نه مروت است ما را ز جنون کناره کردن

که به هر گذار طفلی به امید ما نشسته

 

صائب تبریزی
29 جولای 2017