لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

نه فقط از تو اگر دل بکنم میمیرم


نه فقط از تو اگر دل بکنم می‌میرم

سایه‌ات نیز بیفتد به تنم می‌میرم

 

بین جان من و پیراهن من فرقی نیست

هر یکی را که برایت بکنم می‌میرم

 

برق چشمان تو از دور مرا می‌گیرد

من اگر دست به زلفت بزنم می‌میرم

 

بازی ماهی و گربه است نظر بازی ما

مثل یک تنگ شبی می‌شکنم می‌میرم

 

روح  برخاسته از من ته این کوچه بایست

بیش از این دور شوی از بدنم می‌میرم

 

کاظم بهمنی
9 جولای 2015