لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

نه حرف عقل بزن با کسی نه لاف جنون


نه حرف عقل بزن با کسی، نه لاف جنون

که هر کجا خبری هست، ادعایی نیست

 

فاضل نظری
13 جولای 2015