لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

نمی توان به هم آغوشی ات قناعت کرد


نمی‌توان به هم‌آغوشی‌ات قناعت کرد

به حیرتم که چه‌سان می‌شود قبا قانع

 

طغرا مشهدی
19 آوریل 2019