لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

نمیدانند خوبان صید چون من دیر تسخیری


نمی‌دانند خوبان صید چون من دیرتسخیری

تو می‌دانی ولی عاشق‌نگهداری نمی‌دانی

 

شفایی اصفهانی
25 می 2018