لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

نفرین دگر درخور این جور ندارم


نفرین دگر درخور این جور ندارم

عاشق نشود هر که مرا از تو جدا کرد

 

حزین لاهیجی
۱۴ آذر ۱۳۹۷