لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

نتوانم از خجالت که بر تو آورم جان


نتوانم از خجالت که بر تو آورم جان

که شنیدم التفاتی نکنی به مختصرها

 

اوحدی
۲۹ مرداد ۱۳۹۷