لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

ناله ای می کشم از درد تو لیکن هر بار


ناله‌ای می‌کشم از درد تو لیکن هر بار

تا به لب می‌رسد از ضعف نفس می‌گردد

 

عرفی شیرازی
17 سپتامبر 2015