لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

می کشتمت وساطت ایمان اگر نبود


می‌کشتمت وساطت ایمان اگر نبود

پروای نان و پاس نمکدان اگر نبود

 

بی‌شانه‌ی تو سر به کجا می‌گذاشتم

ای نارفیق، کوه و بیابان اگر نبود

 

پیراهنم به داد من تنگدل رسید

خود سینه می‌شکافت، گریبان اگر نبود

 

در رفته بود این جگر از کوره، بی‌گمان

همراه صبر، همت دندان اگر نبود

 

از این جهان سفله به یک خیزش بلند

رد می‌شدیم، تنگی دامان اگر نبود

 

می‌گفتمت چه دیده‌ام و چیست در دلم

این ترس خنده‌آورم از جان اگر نبود

 

حسین جنتی
30 جولای 2015
مرتبط با: ، ، ،