لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

می روم زین شهر اما بس که رویم در قفاست


می‌روم زین شهر اما بس که رویم در قفاست

می‌توان هنگام رفتن کرد استقبال من

 

تنهای قمی
17 سپتامبر 2015