لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

می خور که شیخ و حافظ و مفتی و محتسب


می خور که شیخ و حافظ و مفتی و محتسب

چون نیک بنگری همه تزویر می‌کنند

 

حافظ
25 می 2018