لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

می خواهمت چنان که شب خسته خواب را


می‌خواهمت چنان که شب خسته خواب را

می‌جویمت چنان که لب تشنه آب را

 

قیصر امین‌پور
12 جولای 2015