لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

می برد ره به کمال آدم خاکی ز سفر


می‌برد ره به کمال آدم خاکی ز سفر

می‌شود کاسه‌ی گل، ساخته از گردیدن

 

غنی کشمیری
21 ژوئن 2016