لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

مپرس از چه چنین سر به میله میزنم امشب


مپرس از چه چنین سر به میله می‌زنم امشب

به مرغ خانگی از کار بال و پر چه توان گفت ؟

 

حسین جنتی
28 دسامبر 2018