لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

موشکافی ها در آن اندام زیبا کرده ام


موشکافی‌ها در آن اندام زیبا کرده‌ام

تا کمر را از میان زلف پیدا کرده‌ام

 

کلیم کاشانی
۸ اردیبهشت ۱۳۹۵