لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

من یک شب از تو دور شدم سوختم ز غم


من یک شب از تو دور شدم سوختم ز غم

خورشید از فراق تو هر شب چه می‌کند ؟

 

رفیع مشهدی
11 ژوئن 2016