لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

من قصد نفی بازی گل را و باران را ندارم


من قصد نفی بازی گل را و باران را ندارم

شاید برای من که همزاد کویرم شبنمی نیست

 

محمد علی بهمنی
13 جولای 2015