لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

من غم از دردهای کم دارم


من غم از دردهای کم دارم

چون ز حد بگذرد چه غم دارم ؟

 

مظاهر مصفا
24 جولای 2019