لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

من سکه ام که یک طرفم خط ساده ایست


من سکه‌ام که یک طرفم خط ساده‌ای است

شیر درنده آن طرف دیگر من است

 

حسین جنتی
6 ژانویه 2017