لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

من با خزان خزیده تب رنگ و بو ندارم


من با خزان خزیده، تب رنگ و بو ندارم

من روز مرگ دیده، شب آرزو ندارم

 

تو چه خواندی از خطوطم ؟ دو سه صفحه‌ای سکوتم

به چه گوش می‌سپاری ؟ سر گفتگو ندارم

 

همه گونه رد دردم، همه سویه خط خنجر

همه زخمی‌ام از این روست که پشت و رو ندارم

 

چه سلاح و چند پرچم ؟ اگر از قبیله‌ی غم

دو هزار لشکر آید، دو سه جنگجو ندارم

 

برو آی بخت رنگین، سر جنگ و نفرت و کین

همه دیده‌اند داری، تو بیا بگو ندارم

 

به چه می‌دهی امیدم ؟ که من از همه بریدم

بگذار تا بگریم، غم آبرو ندارم

 

شب در حصارم اما، همه انتظارم اما

غم عشق دارم اما، گله‌ای از او ندارم

 

مرتضی لطفی
19 دسامبر 2016