لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

من آن نی ام که حلال از حرام نشناسم


من آن نی‌ام که حلال از حرام نشناسم

شراب با تو حلال است و آب بی تو حرام

 

سعدی
7 ژوئن 2018