لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

من آشنای کویرم تو اهل بارانی


من آشنای کویرم، تو اهل بارانی

چه کرده‌ام که مرا از خودت نمی‌دانی ؟

 

مرا نگاه ! که چشم از تو برنمی‌دارم

تو را نگاه ! که از دیدنم گریزانی

 

من از غم تو غزل می‌سرایم و آن را

تو عاشقانه به گوش رقیب می‌خوانی

 

هزار باغ گل از دامن تو می‌روید

به هر کجا بروی باز در گلستانی

 

قیاس یک به یک شهر با تو آسان نیست

که بهتر از همگان است ؟ بهتر از آنی

 

سجاد سامانی
31 جولای 2015