لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

مرنجان دلم را که این مرغ وحشی


مرنجان دلم را که این مرغ وحشی

ز بامی که برخاست، مشکل نشیند

 

طبیب اصفهانی
13 جولای 2015