لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

مرغک یاد تو گر در دل من لانه کند


مرغک یاد تو گر در دل من لانه کند

قمری ناطقه‌ام چه چه مستانه کند

 

کاسه‌ی عشق مرا گر شکند مهر تو دوست

دل مجنون مرا ظن تو فرزانه کند

 

سر چشمان تو را باده به پیمانه نگفت

که مگر از خبرش سجده به شکرانه کند

 

خواب هر شامم اگر جلوه‌ی روی تو نداشت

موی تعبیر مرا دست لقا شانه کند

 

جان شمعی شدی و من پی تو شاپرکی

جان بی‌جان مرا جان تو جانانه کند

 

ره گیسویت اگر رفتم و پر پیچ و خم است

مهرت این شب زده را راهی کاشانه کند

 

در گذرگاه حوادث که تو تقدیر منی

ترسم از حسن قضا سگ به حرم خانه کند

 

کاظم بهمنی
9 جولای 2015